Khóa học 5S và Kaizen chất lượng cơ bản đến nâng cao

Khóa học Kaizen và 5S hiện nay rất được quan tâm, vậy khóa học này có gì đặc biệt? đối tượng, mục tiêu, cũng như lộ trình và đề cương như thế nào? cùng Viện Phần Mềm xem ngay nhé.

Tổng quan Khóa học 5S và Kaizen

Khóa học 5S và Kaizen này được thiết kế để học viên có thể hiểu được những khái niệm từ cơ bản đến nâng cao về từng phương pháp và sự kết hợp giữa Kaizen và 5S; tiếp thu kiến thức – kinh nghiệm được chia sẻ để nhận diện những hoạt động không mang lại giá trị cho tổ chức; có một sự hiểu biết nhất định về những công cụ Kaizen đa dạng để giúp tổ chức của mình phát triển ngày càng hiệu quả và đạt năng suất cao hơn.

 • Khai giảng vào: đang cập nhật…
 • Thời gian: 2 ngày (14 giờ)

MỤC TIÊU HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN

Biết thiết kế chương trình cơ bản cho nhân viên thực hiện Kaizen

Có khả năng theo dõi việc chuẩn bị các sự kiện Kaizen (event) và theo sát danh mục kiểm tra

Biết sử dụng phương pháp Kaizen để tối ưu hóa hoạt động tiết kiệm

Biết được 10 loại Kaizen kết hợp với nhau như thế nào và các nguồn lực cần có để triển khai

Hiểu được phương pháp 5S là gì và thực hiện 5S hiệu quả trong doanh nghiệp/ tổ chức của mình

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Bộ phận Điều hành/ kiểm soát chất lượng
 • Team Leader
 • Line control/ line leader
 • Giám đốc xưởng/ Giám đốc sản xuất

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC Khóa học 5S và Kaizen

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về Khóa học 5S và Kaizen cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vienphanmem@gmail.com

Khóa học 5s và Kaizen được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao và những nội dung liên quan, bổ sung khác. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1 5S hàng ngày

Giới thiệu về 5S và Kaizen

Lợi ích của 5S và Kaizen

 • 1S: Simpify – Sàng lọc
 • 2S: Straighten – Sắp xếp
 • 3S: Scrub – Sạch sẽ
 • 4S: Stabilise – Săn sóc
 • 5S: Sustain – Sẵn sàng

Thực hiện 5S

 • Làm thế nào để lên kế hoạch và khởi đầu thực hiện 5S
 • Thực hiện kế hoạch phát triển

Ngày 2 Kaizen

 • Kaizen là gì?
 • Kaizen, quá trính giải quyết vấn đề
 • Hiểu về Kaizen như là một phần của Doanh nghiệp tinh gọn (mô hình TPS)
 • Bánh xe PDCA là trung tâm của mọi hoạt động Kaizen
 • 5 thói quen của người lãnh đạo Kaizen
 • 10 loại Kaizen Kaizen và làm việc nhóm
 • Hoạt động nhóm nhỏ và vòng tròn QC Hệ thống phản ứng vấn đề, Jikoda và chất lượng đi kèm
 • Chương trình cho nhân viên thực hiện Kaizen
 • Tin tức về Kaizen và tầm nhìn quản lý
 • Sự thuận lợi và phối hợp sự kiện Kaizen
 • Cấu trúc doanh nghiệp/ tổ chức để hỗ trợ Kaizen

Ban biên tập: Viện Phần Mềm

5/5 – (1 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *