Mục đích của các biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

Biểu đồ kiểm soát là một trong những kĩ thuật của quy trình cải tiến, nó thường được phối hợp với các công cụ khác để nâng cao hiệu quả sử dụng

Biểu đồ kiểm soát được dùng để giám sát các biến số trong quy trình tổng thể, có thể xuất hiện trong bất cứ ngành nghề nào như dịch vụ, sản xuất, phi lợi nhuận hay chăm sóc sức khỏe, giúp doanh nghiệp nhận diện họ đang làm gì trong quy trình cải tiến liên tục. Do vậy, muốn sử dụng hiệu quả các biểu đồ này doanh nghiệp phải hiểu được các biến số này là gì.

Các biểu đồ này dùng để làm gì?

Giám sát độ biến thiên

Nếu biết được lí do dấuu biến thiên của tác nhân đặc biệt (special cause) trong biến số, có thể loại bỏ chúng ngay từ bước đầu tính toán.

Quy trình quan trọng nhất trong Kiểm soát bằng phương pháp thống kê là tìm ra những tác nhân gây mất kiểm soát trong quy trình và tính toán lại giới hạn kiểm soát của nó. Lúc này, biểu đồ cho thấy điểm trung bình của quy trình và mức độ phân tán dữ liệu.

Ví dụ, mất 25.8 phút đi từ nhà đến chỗ làm. Nhưng nếu quy trình này được kiểm soát, thời gian sẽ dao động trong khoảng từ 18 – 33.5 phút vì ảnh hưởng của những biến số trong quy trình.

Mục đích của các biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

Dự tính trung bình hoặc độ biến thiên (mức độ phân tán trong biểu đồ histogram)  

Việc tính toán điểm trung bình hoặc độ lệch tiêu chuẩn chẳng có ý nghĩa gì nếu quy trình không được kiểm soát bằng phương pháp thống kê.

Trong một vài quy trình, thông số kĩ thuật và chỉ số quy trình năng lực (Process Capability – Cpk) được tính toán để quyết định quy trình có được chấp nhận hay không. Trong những quy trình khác, mục tiêu có thể liên tục giảm hoặc cải thiện theo một biến thời gian.

Và để cải thiện một biến số nào đó, buộc phải cải thiện quy trình, có nghĩa là quy trình phải được thay đổi toàn bộ. Trong ví dụ trên, có một số cách để thay đổi như dậy sớm hơn, lái xe nhanh hơn, thay đổi lịch trình hoặc chuyển tới gần công ty hơn. Rõ ràng nếu rời nhà sớm hơn thì sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển tới công ty.

Khi ấy, các điểm giới hạn sẽ được tính toán lại và cho ra điểm trung bình mới và các thay đổi khác trong dữ liệu

Để đánh giá những tác nhân làm ảnh hưởng đến nỗ lực cải tiến liên tục  

Trong ví dụ này, khi quy trình được kiểm soát, giới hạn kiểm soát mới được tính toán lại nên các tác nhân đặc biện trong quy trình sẽ được gíam sát kĩ hơn trong tương lai.

Thật ra, các tác nhân đặc biệt không phải  là một phần của quá trình, không tác động đến tất cả mọi người, chỉ xảy ra trong một số trường hợp, cá nhân cụ thể nào đó. Nếu phát hiện ra sớm và xử lí chúng ngay thì quy trình sẽ được cải thiện tốt hơn

Tham khảo: www.spcforexcel.com

5/5 – (1 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *