Vì Sao Xe Đẩy Hàng Siêu Thị Có Lỗ + 15 Điều Bạn Chưa Bao Giờ Nghĩ Đến

Bạn đã bao giờ tự hỏi lỗ tròn nhỏ phía trên cùng của bồn rửa để làm gì chưa? Hay bạn có biết phần lớn ba lô đi bộ đường dài có một tính năng bí mật có thể cứu mạng bạn? Nhiều thứ tưởng như đơn giản mà bạn sử dụng hàng ngày lại giấu một số bí mật bất ngờ. Ví dụ như xe đẩy hàng siêu thị có dạng lưới thay vì dạng liền là có lý do. Một trong số đó là để nhân viên siêu thị dễ dàng xem trong giỏ hàng của bạn có gì hơn.
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *