Vì Sao Hồi Sinh Loài Tuyệt Chủng Lại Bất Khả Thi (Nhưng Có Tác Dụng)

0
3

Credit:
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/:
Tasmaanse tijger: frank wouters – https://flic.kr/p/4qjWJC, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tasmaanse_tijger.jpg
Mammuthus primigenius: James St. John – https://flic.kr/p/V5bXmt, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69716264
CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/:
Fat-tailed Dunnart: Bernard DUPONT – https://flic.kr/p/gew1wi, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fat-tailed_Dunnart_(Sminthopsis_crassicaudata)_(9998321085).jpg
Baby Mammoth: Thomas Quine – Baby Mammoth – https://flic.kr/p/9Gw5zW, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baby_Mammoth_Lyuba.jpg
Thylacinus cynocephalus: Marie-Lan Taÿ Pamart, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thylacinus_cynocephalus_Zooth%C3%A8que_MNHN_n1.jpg
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/:
Tasmanian Tiger: Megan Jerrard – mappingmegan.com https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tasmanian_Tiger_(Thylacine)_Skeletons.jpg
Pyrenean ibex: KKPCW https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrenean_ibex_-_1.jpg
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY