Vết Đỏ Lớn Của Sao Mộc Sâu Hơn Rãnh Mariana 40 Lần

0
24

Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh của các hành tinh khác nhau, bạn luôn biết được hành tinh nào là sao Mộc. Nếu bạn nhìn thấy một vết lớn trên một mặt của hành tinh – đây rồi! Vết này là một cơn bão khổng lồ không bao giờ kết thúc của sao Mộc. Vết Đỏ Lớn là cơn bão lớn nhất trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Hãy nghĩ về nó xem: nó sâu hơn Rãnh Mariana 40 lần!

#soisáng
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY