Trái Đất Sẽ Có Vành Đai Như Sao Thổ + Những Dự Đoán Kinh Hoàng Khác Về Tương Lai Của Trái Đất

0
27

Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt trời và là hành tinh có vành đai lớn nhất trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Nhưng Sao Thổ không phải là hành tinh duy nhất có vành đai – sao Mộc, sao Thiên Vương và sao Hải Vương cũng có. Trái đất có thể có các vành đai giống như sao Thổ không?

Các nhà khoa học khẳng định hành tinh của chúng ta có thể đang trên đường hình thành các vành đai xung quanh mình. Tuy nhiên, một cách rất cụ thể – vành đai do con người tạo ra từ các vệ tinh bị hỏng, tên lửa và rác vũ trụ… Còn điều gì đang chờ đợi chúng ta trong tương lai?

#soisáng

Corcovado Rio De Janeiro Brazil: Của ImageSupply/Depositphotos.com, https://depositphotos.com/5787603/stock-photo-corcovado-rio-de-janeiro-brazil.html?change-lang=en

Video được tạo bởi Soi Sáng.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY