Tôi Ngần Này Tuổi Rồi Mới Học Được 17 Sự Thật Thú Vị Này

Nguồn:
CC BY-SA 2.0
Khuyết áo trơn: Bởi kelly –
Kaptein Christian Krohg: Bởi Kho lưu trữ thành phố Trondheim –
Quảng cáo Ray Ban năm 1968: Bởi SenseiAlan – CC BY 2.5 index.php? curid = 88978743
CC BY 4.0
Áo chui đầu: Bởi Bảo tàng Auckland,
Gói thực phẩm: Bởi Bảo tàng Auckland,
Befestigung Boutonniere Knopfloch: Bởi Andreas Thenhaus,

Video được tạo bởi Soi Sáng.
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *