Tôi Mới Tìm Ra Mục Đích Của Nó, Giờ Bạn Cũng Sẽ Biết

Khi một thứ gì đó được xây dựng hoặc tạo ra, thường có một lời giải thích hợp lý cho mọi phần thiết kế của vật này. Nhưng sau đó, chúng ta có xu hướng quên đi mục đích ban đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy các đồ vật hàng ngày nhưng không biết mục đích thực sự của nó. Chúng ta thường không đặt câu hỏi tại sao cho điều đó. Nhưng giờ đây, hãy chuẩn bị mà thốt lên “À” vô số lần vì chúng tôi sắp cho bạn thấy tất cả những điều ẩn giấu trong các đồ vật xung quanh nhà bạn. Hãy nhìn vào ổ khóa của bạn đi. Tại sao nó có một lỗ nhỏ ở phía bên phải? Không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện đâu, tin tôi đi…
#soisáng

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *