Tốc Độ Ánh Sáng Không Thực Sự Tồn Tại Và Đây Là Lý Do

0
30

Xem thêm nhiều video trong ứng dụng mới tại: https://bit.ly/3g9KM8j

Ánh sáng truyền đi nhanh như thế nào? Tốc độ chính thức của ánh sáng đã thay đổi nhiều lần trong suốt lịch sử. Sau nhiều thế kỷ tranh luận và thử nghiệm với nhiều kết quả khác nhau, cộng đồng khoa học cuối cùng đã giải quyết vấn đề vào năm 1983… có lẽ là vậy. Để đo tốc độ của bất cứ thứ gì, bạn sẽ cần biết 2 điều: khoảng cách giữa điểm A và điểm B cùng với thời gian để vật thể đó di chuyển giữa 2 điểm này. Lấy khoảng cách chia cho thời gian, bạn sẽ có vận tốc.

Nhưng với mỗi thử nghiệm đo tốc độ ánh sáng, luôn có một điểm quan trọng nhưng mọi người thường bỏ sót. Hay nói đúng hơn là gạt sang một bên. Và đây là những gì chúng ta sẽ nói đến. Nhưng thực tế là tốc độ ánh sáng là câu hỏi thiết yếu của các nhà khoa học và cho đến nay, vẫn chưa có cách nào thực sự đo được. Không giống như tốc độ âm thanh, là thứ khá dễ hình dung, tốc độ ánh sáng có thể đi trước chúng ta vài năm ánh sáng!

#soisáng
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m

123GO! https://bit.ly/2m3P6y2

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT https://bit.ly/2kkDoP7

LEAVE A REPLY