Tính Năng Ẩn Của 22 Đồ Vật Mà Bạn Đã Bỏ Lỡ

0
28

Nguồn:
Một mô hình cơ bản của Airbus A320: Bởi Duch.seb, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index .php? curid = 12055260
Triển lãm Khoa học Bowling: Bởi Michael Barera, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid= 77832058
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/:
Bảo tàng Guggenheim: Bởi Sam valadi – https://flic.kr/p/rWv6dk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65481978
Macro Mondays – Stripes: Bởi Sergio Boscaino – https://flic.kr/p/HXNKho, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76150206
Video được tạo bởi Soi Sáng.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY