Tại Sao Ngay Cả AI Cũng Không Thể Mang Khủng Long Quay Trở Lại

0
5

Credit:
Ectopistes migratorius: By Cephas, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27686798
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Martha: By Ph0705, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40775316
Thylacine: By Andy Dingley, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113499700
Tasmanian Tiger: By Megan Jerrard, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95782234
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY