Tại Sao Nấm Mọc Thành Hình Tròn và 14 Hiện Tượng Đánh Bại Mọi Logic

0
22

Credit:
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0:
By Doc Searls:
Salt ponds: https://flic.kr/p/5B2pcd, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90189028
evaporation ponds: https://flic.kr/p/7eYKZ2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90189132
Lunar Rainbow: Photo courtesy Calvin Bradshaw (calvinbradshaw.com), CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16220080
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Moonbow: By Arne-kaiser, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47234270
Chocolate Hills: By Zyrashemitha, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68795987
By J A Forbes:
Fireballs: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46043234
Fireballs 2: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46043232
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY