Tại Sao Không Ai Tới Mặt Trăng Trong 50 Năm

0
21

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đã nửa thế kỷ rồi chúng ta chưa đến thăm Mặt trăng chưa? Vâng, đây là năm lý do tóm tắt. Trở lại những năm 60 và 70, chúng tôi đã thực hiện toàn bộ công việc về Apollo và mọi người cảm thấy như chúng tôi đã ở đó, đã làm điều đó. Những hạn chế về ngân sách đã chuyển các ưu tiên khỏi việc khám phá không gian. Sự cạnh tranh khốc liệt trong Cuộc đua Không gian thúc đẩy các chuyến thăm lên mặt trăng đã nguội dần. Chúng tôi đã gửi robot và máy thám hiểm để thực hiện chuyến thám hiểm mặt trăng và họ đang làm rung chuyển nó. Sao Hỏa gần đây đã thu hút sự chú ý với các kế hoạch cho các sứ mệnh có người lái và thuộc địa hóa. Vì vậy, Mặt trăng bị lu mờ một chút. 🌕🪐
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY