Tại Sao Hành Tinh Gần Nhất Lại Là Nơi Khó Đến Nhất?

0
27

Nguồn:
NASA
CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Bởi SkywalkerPL: BepiColombo MPO, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45633626
BepiColombo MMO, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45633716
CC BY-SA 3.0 igo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.en:
BepiColombo MPO: Bởi ESA-Anneke Le Floc’h – https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2013/02/BepiColombo_MPO_being_placed_in_Phenix_thermal_vacuum_test_facility, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73730834
Công cụ khoa học của MPO: Bởi ESA/ATG medialab – https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/07/MPO_s_science_instruments, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91003733
Bởi ESA–C. Carreau:
Mô-đun Mercury Transfer, https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/12/Mercury_Transfer_Module_in_space_simulator, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64664925
BepiColombo spacecraft stack, https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/07/BepiColombo_spacecraft_stack, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60810342
Kiểm tra âm thanh của BepiColombo, https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/06/BepiColombo_acoustic_test, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60101296
Kiểm tra âm thanh của BepiColombo (2), http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/07/BepiColombo_acoustic_test, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60679988
Mô-đun Mercury Transfer của BepiColombo https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/06/Mercury_Transfer_Module_solar_wing_deployment, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60101285
BepiColombo stack cropped, https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/04/BepiColombo_stack2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60728063 By ESA/BepiColombo/MTM:
BepiColombo bay qua trái đất, https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/BepiColombo_s_last_close-ups_of_Earth_during_flyby, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89057846
Bay qua Sao Kim, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108393536
BepiColombo đóng lại trên trái đất, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89031050
BepiColombo bay qua trái đất, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89057846
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/:
Mô hình vũ trụ của nội hành tinh trong hệ mặt trời: Bởi Datumizer, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72750614 Bởi Phoenix7777:
Hoạt ảnh quỹ đạo của MESSENGER, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70686151
Hoạt ảnh quỹ đạo của Cassini, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70455328
Hoạt hình quỹ đạo của Voyager 2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70661448
Hoạt ảnh quỹ đạo của BepiColombo https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73603323
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY