Tác Giả Kim Tự Tháp Thực Sự Đã Được Tìm Ra, Nhưng Xây Bằng Cách Nào Vẫn Là Một Bí Ẩn

0
6

Các kim tự tháp cổ đại luôn khiến các nhà khoa học vò đầu bứt tai. Chắc chắn không có cần cẩu xây dựng, búa điện hay máy xúc. Vậy làm thế nào mà vào thời đó, người ta có thể xây dựng một thứ hoành tráng như Kim tự tháp? Hãy xem xét quá trình xây dựng và chú ý đến phần trên của cấu trúc nhé. Mục đích của nó là gì?

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY