Tác Động Của Tiểu Hành Tinh: 9 Vụ Va Chạm Lớn Nhất Từng Được Biết Đến

0
22

Credit:
NASA / Júlio Reis
Kaali crater: Kaspars Priede, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaali_crater_panorama.jpg
Animation is created by Bright Side.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY