Sinh Vật Nào Có Thể Sống Trong Không Gian?

0
28

Những gì có thể sống được trong không gian? Chúng ta biết chắc rằng đó là con người. Thứ duy nhất chúng ta cần chắc chắn là một bộ đồ vũ trụ. Có thể có bất kỳ sinh vật sống nào khác trong không gian không? Không gian có thể lạnh tới -270,4 độ C. Đây là một nhiệt độ rất khắc nghiệt. Ví dụ, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã đưa gấu nước lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, để chúng ở ngoài trong mười ngày và chúng sống sót.

Hôm nay chúng ta sẽ khám phá khả năng du hành vũ trụ của các sinh vật khác nhau nhé. Cùng điểm qua một số sứ mệnh lịch sử đáng chú ý nhất và xem những sinh vật nào khác có thể là những nhà du hành vũ trụ tiềm năng. Bạn có muốn tham gia sứ mệnh không gian của chúng tôi không?

#soisáng
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY