Sinh Vật Darwin Ghét Nhất Nhưng Lại Mang Tới Thành Công Cho Ông

0
27

Credit:
125A5216: David – https://flic.kr/p/2nvx5uf, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Pakicetus: Nobu Tamura, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pakicetus_BW.jpg Glyptodon: Arent, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glyptodon-1.jpg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY