Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

The H2o Architects đã tận dụng chiều cao của phòng kết hợp cùng nội thất đa dụng giúp tạo nên một phòng ngủ tiện nghi kiêm phòng chứa đồ gọn gàng tại Menuires, Pháp.

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *