Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

The H2o Architects đã tận dụng chiều cao của phòng kết hợp cùng nội thất đa dụng giúp tạo nên một phòng ngủ tiện nghi kiêm phòng chứa đồ gọn gàng tại Menuires, Pháp.

ff5b15721703e7cb4c1cbe2aa452d530 Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

7cd2fb75b82db74b12f1164de8a85a8d Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

37c30f012a14f499bac30c6593222eb8 Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

cbab400498ec0d8b8482bf0609fe89a5 Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

d8a250ef88e9b28f71cbddeca43f4d2f Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

d00261a16dc5d4913295580966c7dce8 Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

db115ae1e6c8a5899a646afe8f35d8fb Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

e281cd48577f074b517e4c52736f7518 Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

f1d6cb28a5203be97cc7f3de00e85632 Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

fbd222a03b44bbdcd3a533515b6d735f Phòng ngủ kiêm phòng chứa đồ từ The H2o Architects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *