Phát Hiện ’Đoàn Tàu Ánh Sáng’ Kỳ Lạ Trên Bầu Trời Ấn Độ. Chúng Ta Có Nên Lo Lắng?

0
26

Credit:
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/:
Eric Wittman:
Leuresthes tenuis – https://flic.kr/p/2TnWS, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuresthes_tenuis.jpg
Grunion female – https://flic.kr/p/2TnWN, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grunion_female_spawning.jpg
Leuresthes tenuis – https://flic.kr/p/2TnWQ, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuresthes_tenuis_on_the_beach.jpg
Beaked sandfish: Peter Southwood, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beaked_sandfish_at_Long_BeachPB246733.JPG
Ltenuis: Shahan Derkarabetian – https://www.inaturalist.org/observations/5672052, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ltenuis.jpg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY