Oumuamua: Vị Khách Đến Từ Một Ngôi Sao Khác?

0
5

Preview photo credit:
`Oumuamua: Original ESO/M. Kornmesser, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eso1737a-shorter.jpg

Credit:
X-ray: NASA/CXO/Oxford University/J. Conlon et al.; Radio: NRAO/AUI/NSF/Univ. of Montreal/Gendron-Marsolais et al.; Optical: NASA/ESA/IoA/A. Fabian et al.; DSS
NASA’s Goddard Space Flight Center/SDO
NASA / JPL-Caltech / Arizona State University
NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)
NASA
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY