Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Có rất nhiều cách kết hợp các loại vật liệu khác nhau để tạo ra những sản phẩm nội thất. Hôm nay, chúng tôi muốn nói tới một cái tên mới, đó là “gỗ đúc”. Được sáng tạo bởi nhà thiết kế Hilla Shamia, loại nội thất độc đáo này thật ra được tạo thành bằng cách rót nhôm nóng chảy vào các khúc gỗ để tạo ra những khối gắn kết bền chắc.

Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Nội thất độc đáo mang tên “gỗ đúc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *