Những hòn đảo này có phải là quê hương của Atlantis?

0
27

Credit:
Columbarium cave: By Danny-w, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36355059
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Ponta Delgada: By Torbenbrinker, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50639959
Cromlech: By RobinLeicester, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54494448
Dolmen: By Fernando Losada Rodríguez, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33991173
The Strubben-Kniphorstbos: By Agnes Monkelbaan, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60628502
Stone anchor: By Zde, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86972669
Arsameia: By Carole Raddato – https://flic.kr/p/XFxUc1, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74907649
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY