Những Hiện Tượng Kỳ Thú Đang Diễn Ra Trên Trái Đất

0
11

Credit:
Photo of a Morning Glory: by Mick Petroff, CC BY-SA 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MorningGloryCloudBurketownFromPlane.jpg
Morning Glory: by Jochos89, CC BY-SA 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morning_Glory,_caminos_de_nubes.jpg
Misty Cobwebs over Heather: by Kev Griffin – geograph.org.uk, CC BY-SA 2.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misty_Cobwebs_over_Heather_-_geograph.org.uk_-_1521109.jpg
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY