Những Điều Căn Bản Về Lỗ Đen: Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

Lỗ đen là một trong những vật thể kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong không gian. Chúng cực đặc, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi chúng nếu đến quá gần. Đây là mọi thứ bạn cần biết về lỗ đen. Chúng trông như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn rơi vào một lỗ đen? Sẽ thế nào nếu một lỗ đen xâm nhập vào Hệ Mặt trời của chúng ta – liệu nó có thể hút hết hành tinh này đến hành tinh khác không?

#soisáng

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *