Những Công Viên Giải Trí Này Đã Bị Bỏ Hoang Nhiều Năm (Không Còn Vui Nữa)

CC BY-SA 2.0
Aska at Nara Dreamland: By thecrypt –
Nara Dreamland 2014: By JP Haikyo –
RiverCountrySlide: By Steven & Courtney Johnson & Horwitz –
Nara dreamland castle: By Ivan Lucas, CC BY-SA 2.5
CC BY 3.0
Urban Exploring Dadipark: By Pel Laurens,
Harikalar Diyari Flintstones: By Nevit Dilmen,
Theme The Flintstones cafeteria: By AyianapaProtaras,
By Ppelleti:
Joyland Wichita Sign,
Joyland Wichita Whacky Shack,
Abandoned River Country: By Coreyjune12,
CC BY-SA 4.0
Joyland Wichita Log Jam: By Patrick Pelletier,
Bay Lake bladder: By Jesús Saturnino,
Disney’s River Country Slippery Slide: By Quarax,

Preview photo credit:

SIX FLAGS NEW ORLEANS Metal Arches: By Erik Jorgensen, CC BY 2.0

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *