Những Bức Ảnh Mới Về Sao Hỏa Và Cánh Cửa Bí Ẩn Ở Đó

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Credit:

NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA/JPL-Caltech

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *