Ngay Cả Người Thích Bọ Nhất Cũng Không Biết Những Sự Thật Này

Hình ảnh:
Furryscaly – Horned Passalus: Bởi Matt Reinbold – CC BY-SA 2.0 CC BY-SA 4.0
Ngòi của Drosophila melanogaster: Bởi Sanjay Acharya,
Plecoptera Bedollo: By Syrio,
Convolvulus hawk-moth: Bởi Charles J. Sharp –
Ngòi của Gulf Fritillary: Bởi Sanjay Acharya,
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *