Nếu Trái Đất Va Chạm Với Sao Hỏa, Hành Tinh Nào Sẽ Sống Sót?

0
3

Từng khoảnh khắc, một điều gì đó độc đáo đang xảy ra ngay phía trên đầu của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất va chạm với sao Hỏa – hành tinh nào sẽ sống sót đây?

#soisáng

Video được tạo bởi Soi Sáng.
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY