Nếu Nhìn Thấy Hiện Tượng Liên Quan Đến Mặt Trăng Này Thì Bạn Rất May Mắn Đấy

Mặt trăng dường như rất gần với Trái đất, nhưng bạn có biết mọi hành tinh trong Hệ Mặt trời, bao gồm cả sao Mộc và sao Thổ, đều nằm giữa Mặt trăng và chúng ta không? “Trăng đen” là sự kiện thiên văn hiếm hoi mà 2,5 năm mới xảy ra một lần. Đó là một thuật ngữ không chính thức, có nghĩa là Trăng non lần thứ hai trong tháng. Một ý nghĩa khác của thuật ngữ này là một sự kiện xảy ra khoảng 19 năm một lần, khi bạn sẽ thấy bóng đen của mặt trăng, không giống như khi trăng non thông thường. Cùng tìm hiểu thêm về “Trăng đen”, “Trăng xanh” và “Siêu trăng” nhé.
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *