Nếu Một Hạt Cát Va Vào Trái Đất Với Tốc Độ Bằng 99% Vận Tốc Ánh Sáng Thì Sao

0
3

Một hạt cát rất nhỏ và hoàn toàn không gây hại gì. Chúng được tạo thành từ các tinh thể nhỏ và rất cứng. Nhưng sẽ ra sao nếu một hạt cát di chuyển với tốc độ ánh sáng và va vào Trái đất của chúng ta? Nó có phá huỷ hành tinh hay gây ra thiệt hại nghiêm trọng gì không? Hay nó sẽ bị phá hủy trước khi chạm đến bề mặt của hành tinh chúng ta?

#soisáng
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY