Nếu bạn khoan vào một siêu núi lửa thì sao?

0
21

Bề mặt Trái đất đang rung chuyển; những vết nứt dài làm mặt đất bị chia tách ra; những dòng sông dung nham đang chảy nhanh xuống dốc; những tiếng nổ ngày càng xảy ra thường xuyên hơn; đá và các mảnh vụn khác thì bay vào không trung; bầu trời thì tối sầm lại bởi những đám mây tro. Không, đó không phải là cốt truyện của một bộ phim thảm họa mới đâu! Đó chỉ là các nhà địa chất đã quyết khoan vào một siêu núi lửa mà thôi.
Siêu núi lửa được hình thành khi lượng magma nóng bỏng khổng lồ đang cố gắng thoát khỏi từ sâu dưới lòng đất. Nó nổi lên gần bề mặt nhưng không thể phá vỡ lớp vỏ Trái đất. Đó là lý do tại sao ở độ sâu chỉ dưới vài dặm, có tập hợp một hồ áp suất khổng lồ chứa toàn bọt magma. Áp suất tiếp tục gia tăng vì ngày càng nhiều magma đang cố gắng trồi lên bề mặt. Cho đến khi – bang! – một vụ siêu phun trào xảy ra!

DẤU THỜI GIAN:
Vụ phun trào gần đây nhất 🌋 1:18
Yellowstone có nguy hiểm không?! 2:29
Vụ phun trào năm 1883 của Krakatoa 3:40
Tại sao một số chuyên gia muốn khoan vào siêu núi lửa 😱 4:34
… và tại sao các nhà khoa học khác nghi ngờ 6:22
Núi lửa Lusi 8:46

#volcano #Yellowstone #brightside

Tags: núi lửa đang hoạt động, núi lửa, siêu núi lửa, giám sát núi lửa, dung nham, magma, nếu như, núi lửa phun trào, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng nguy hiểm, hoạt động núi lửa, kịch bản đáng sợ, núi lửa bùn, núi lửa, địa chất Zealand, Hồ Taupo, Công viên quốc gia Yellowstone, Yellowstone, Aira Caldera, Thung lũng dài, Toba, Krakatoa

What if You Drilled into a Super-Volcano?
Desc:
The Earth’s surface is shaking; long cracks split the ground open; lava rivers are rapidly flowing down the slopes; explosions sound more and more often; rocks and other debris are flying into the air; the sky is darkened by the clouds of ash. Nah, it’s not a plot of a new disaster movie! It’s just geologists who decided to drill into a super-volcano.
Super-volcanoes get formed when gigantic volumes of scorching hot magma are trying to escape from deep underground. It rises close to the surface but can’t break through the Earth’s crust. The pressure keeps growing because more and more of it is trying to get to the surface. Until – bang! – a super-eruption occurs!

TIMESTAMPS:
The most recent super-eruption 🌋 1:18
Is Yellowstone dangerous?! 2:29
The 1883 eruption of Krakatoa 3:40
Why some experts want to drill into a super-volcano 😱 4:34
… and why other scientists have their doubts 6:22
Lusi mud volcano 8:46

#volcano #Yellowstone #brightside

Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m

123GO! https://bit.ly/2m3P6y2

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT https://bit.ly/2kkDoP7

LEAVE A REPLY