Nếu Bạn Gặp Thứ Này Trên Bãi Biển, Hãy Kêu Cứu!

Có rất nhiều loài khác nhau sống trong đại dương! Làm thế nào để bạn nhận ra loài bạn có thể chạm vào và loài bạn phải chạy khỏi càng nhanh càng tốt? Dưới đây là danh sách những sinh vật biển nguy hiểm nhất bạn có thể gặp và cách nhận biết chúng!

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *