NASA Đã Tìm Thấy Hành Tinh Có Thể Hỗ Trợ Sự Sống Như Chúng Ta Đã Biết

0
7

Credit:
Planet: By NASA/JPL-Caltech, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16014558
Winking Star: By NASA/GSFC, https://svs.gsfc.nasa.gov/12884
By NASA:
MA-6: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MA-6.theora.ogv
Crew: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9015912
ACS3: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110893642
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
LightSail 1: By The Planetary Society, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80777820
TerraformedMars: By Ittiz, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8571382
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Rogue Planet: By Interpott.nrw, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83123717
Rogueplanets: By ESO/N. Risinger, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113591599
CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0:
Znamya-2: By RSC Energia – www.energia.ru, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123526735
gas giant: By cubicApoc, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120534658
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY