Nấm Thú Vị Hơn Bạn Nghĩ Nhiều Đấy

Credit:
CC-BY-SA-3.0,
Grifola frondosa: Patrick Harvey (pg_harvey) – mushroomobserver.org,
Büscheliger Rasling: Toffel,
Csoportos álpereszke: Eric Steinert,
Lactarius indigo: Dani (Mya Celia) – mushroomobserver.org,
Lactarius indigo: Acrinaldi,
Wavy Cap: Tim Sage – CC BY-SA 4.0

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *