Một Số Người Đến Chỗ Ánh Sáng Lạ Và Biến Mất, Lý Do Là Đây

0
15

Credit: PauldingMichigan: Royalbroil, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://en.wikipedia.org/wiki/File:PauldingMichiganDowntownUS45.jpg Animation is created by Bright Side. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw —————————————————————————– Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/ Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…) https://www.depositphotos.com https://www.shutterstock.com https://www.eastnews.ru Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY