Một Chiếc Máy Bay Mất Tích Từ Năm 1955 Đã Hạ Cánh Sau 37 Năm

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *