Mặt trời có thể quay quanh trái đất + Các câu hỏi về không gian lớn khác

0
18

Nếu Mặt trời quyết định chơi trò trốn tìm vũ trụ và bắt đầu quay quanh Trái đất, chúng ta sẽ có một sự rung chuyển thiên thể trên tay! Trước hết, hãy tạm biệt lịch hiện tại của chúng ta – chúng ta sẽ đếm ngày nhanh hơn bạn có thể nói “sự xáo trộn hệ mặt trời”. Cảnh hoàng hôn của chúng ta sẽ hơi lộn ngược, diễn ra vào những thời điểm khác nhau mỗi ngày và những người ngắm sao sẽ cần phải căng cổ vì bầu trời đêm sẽ trông giống như một vũ trường vũ trụ với những ngôi sao đang lao vút theo các hướng khác nhau. Nhưng lực hấp dẫn của Trái đất cũng có thể bị rối loạn. 🌞🌍
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY