Loài Cây Đáng Sợ Với Cú Đốt Có Tác Dụng Hàng Năm Trời

0
28

CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/:
Stinging tree: By Cgoodwin, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3380257
Stinging Tree: By Rainer Wunderlich – https://flic.kr/p/cHBLWU, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20492345
Detail showing stinging hairs: By N. Teerink, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73864385

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY