Lầm Tưởng Tôi Đã Tin Là Thật Trong Suốt Cuộc Đời

Bạn đã bao giờ tin một điều gì đó rồi khám phá ra nó chỉ là một truyền thuyết? Có rất nhiều điều trong thế giới này mà chúng tanghĩ là thật. Nhưng cuối cùng chỉ là giả!

Ví dụ, bạn có biết hành tinh của chúng ta không tròn không? Hình dạng của nó thậm chí còn có một cái tên đặc biệt: geoid. Tôi sẽ cho bạn thấy nó trông như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là: Trái đất quay với tốc độ chóng mặt, khiến nó dài ra một chút, đúng vậy, nhưng các mảng kiến tạo di chuyển bên trong cũng ảnh hưởng đến hình dạng của nó.

#soisáng
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *