Không Ai Hiểu Nội Dung Của Cuốn Sách Nổi Tiếng Thế Giới Này

0
19

Credit:
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Other ramps: Althiphika, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Other_ramps1b.svg
Marsyas:
Antikythera Mechanissem, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antikythera_Mechanissem_w.jpg
NAMA Machine d’Anticythère, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Machine_d%27Anticyth%C3%A8re_4.jpg
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/:
Voynich EVA: VonHaarberg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voynich_EVA.svg
Antikythera mechanism: Gts-tg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antikythera_mechanism_frontview,_1st-2nd_century_BC,_Greece_(transparent_model).jpg
Hgfdegh: Yasir999, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hgfdegh.jpg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY