Khám Phá Này Của Kính Viễn Vọng James Webb Đã Khiến Các Nhà Thiên Văn Học Bối Rối

0
31

Credit:
brown dwarf: By NASA/JPL-Caltech, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24187352
JWST: By NASA’s Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/13758
JWST 2: By NASA’s Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/13755
JWST 3: By NASA’s Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/12909
Exoplanet: By NASA’s Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27588019
pulsar planet: By NASA/G. Bacon, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1332124
WASP-12b: By NASA/ESA/G. Bacon, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10511517
WASP-12b 2: By NASA/JPL-Caltech, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12351189
KELT-9: By NASA/JPL-Caltech, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59686404
KELT-9b: By NASA/JPL-Caltech, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59640659
CC BY 3.0: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0:
Brown Dwarf 11: By MPIA/A. Quetz, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36693703
NewBrownDaw: By Chuck Carter, Caltech, NRAO/AUI/NSF, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86823352
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0:
James Webb Space Telescope: By James Webb Space Telescope – https://flic.kr/p/2jYj8rw, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110715647
Jupiter Portrait: By NASA Hubble – https://flic.kr/p/23sMBJc, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87486830
CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0:
WASP-12b: By NASA, ESA, and G. Bacon (STScI), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62455612
WASP-8b: By ESO/L. Calçada, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22140301
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
WASP-12 b: By Aldaron, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8854125
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY