Hòn Đảo Này Đang Quay Và Không Ai Biết Bí Ẩn Của Nó

0
6

Credit:
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Lord Howe Island phasmid: By Granitethighs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15476183
Lord Howe Island stick insect Pengo: Peter Halasz, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=664959
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY