Hồ Vũ Trụ Và 5 Địa Điểm Khác Tại Ấn Độ Bạn Sẽ Không Bao Giờ Quên

Nguồn ảnh xem trước:
NASA
Video được tạo bởi Soi Sáng.
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *