Hồ Này Đẹp Tráng Lệ Nhưng Đừng Dại Mà Xuống Bơi Dưới Đó Nhé

Monoun: By Prosper Mekem, CC BY-SA 4.0
CC BY 3.0
Lake Pustoe: By Alexey Petrov –
Lake Pustoe panoramio: By Alexey Petrov –

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *