Hành Trình Khám Phá Các Khu Vực Địa Lý Đáng Sợ

0
5

CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/:
Isla de las Muñecas: By Eneas De Troya – https://flic.kr/p/5ch9n7, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29745522
Indus limestone head: By James GlazierGary Todd, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115669474
Rapa Nui Art: By Dennis Jarvis – https://flic.kr/p/2hLmcsX, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91184949
Hydrophone being lowered into the Atlantic: By Dave Mellinger – https://flic.kr/p/6p1CyK, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48583320
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Bologhine Benziri Benmenad: By Omar2788, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16338566
The underground passage: By M.Bastle Ullah, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35735942
A monument in Algeria identified by the ID: By Abdelkader mp, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82263610

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY