Hành Tinh Nhãn Cầu: Chúng Đáng Sợ Như Chính Tên Gọi Của Mình

0
19

Credit:
Kepler Telescope: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76268556
Proxima b: NASA VTAD, https://exoplanets.nasa.gov/resources/2211/proxima-b-3d-model/
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY