Giới Khoa Học Phát Hiện Những Cái Xương Người Khổng Lồ Trong Cái Hang Này

0
7

Credit:
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
decoy Autry: By Harrington, Mark R., Braun Research Library Collection, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19969506
Odysseus Vatican: By shakko, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5568956
Crater Lake: By WolfmanSF, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23466412
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Humboldt Sink: By Famartin, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40000645
Guano: By Aphidwarrior, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124798128
Fontainebleau Statue: By Thomon, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42643024
Çanakkale: By Ergun.wiki, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39395893
Crater Lake Panorama: By Achmathur, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49182289
Wizard Island: By DSparrow14, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121026788
CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0:
Lovelock Cave: By BLM Nevada – https://flic.kr/p/eQPsfp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37780241
Entrance: By Ken Lund – https://flic.kr/p/NKZEm, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37780276
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY