Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Toàn Bộ 7 Tỷ Người Nói Chung Một Ngôn Ngữ

0
5

Thế giới vô cùng đa dạng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cả 7 tỷ người cùng lúc nói chung một ngôn ngữ? Hãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao!

#soisáng
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY