Điều Gì Đã Xảy Ra Với Tiểu Hành Tinh Từng Quét Sạch Khủng Long

0
30

Chúng ta đều biết rằng có 1 tiểu hành tinh đã quét sạch toàn bộ những con khủng long từ rất lâu. Nhưng chuyện gì đã ra xảy ra với nó? Tại sao chúng ta không nhìn thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của tiểu hành tinh này tại viện bảo tàng?

#soisáng
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY